top of page
Dotace

Stále pro Vás sledujeme

aktuální dotační výzvy

 

Dotace z EU

Kotlíkové dotace mají pokračovat 

 

Státní podpora výměny starých kotlů, která měla končit právě probíhající třetí vlnou, bude podle všeho pokračovat i nadále. Ministerstvo životního prostředí kvůli obrovskému zájmu domácností jedná o dalších penězích s Evropskou unií.

Více info na novinky.cz

Dotace z EU

DOTACE NA ŠTĚPKOVAČE 

 

V rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova (PRV) bylo mimo jiné zařazeno opatření Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – lze čerpat podporu 50% investičních nákladů a to na STACIONÁRNÍ ŠTĚPKOVAČE.

Dále v rámci operace 6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ - Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti - Stroje pro dřevařskou a truhlářskou provozovnu a kovovýrobu - ŠTĚPKOVAČ - 25-45% dle velikosti podniku.

Podání od 4. dubna 2018 do 24. dubna 2018.

Pro jakékoliv další informace jsme Vám rádi k dispozici - pomůžeme Vám s vyřízením této dotace.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

Získejte až 85% dotaci na pořízení štěpkovače HEIZOHACK

Výzva . 69 - příjem žádostí do 1.12.2017

Dotace max. 85 %

Alokace - cca 800 mil. Kč

Podporované záměry:

1. SBĚR odpadů (bioodpadů případně Jiných odpadů) dotace 85 %

ŠTĚPKOVAČ/drtič přiměřeného výkonu

KONTEJNERY/ nádoby

Omezení záměrů - sběr

!!! ŽADATELEM MŮŽE BÝT POUZE VEŘEJNÝ SUBJEKT !!!

Text výzvy ZDE

Pro další informace jsme vám rádi k dispozici ZDE.

Zelená nafta Vám sníží náklady na štěpkovač

Díky vratce části spotřební daně z nafty pro firmy v rybníkářství a lesnictví se Vám může nový štěpkovač značně zlevnit.

Pro další informace ke způsobu poskytování vratky části spotřební daně zaplacené v ceně nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese a rybníkářství jsme vám rádi k dispozici ZDE.

Zajímavý článek najdete ZDE.

Nová výzva na pořízení štěpkovače a kompostérů s dotací 85% v rámci 68. výzvy OPŽP pro:

Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Městské části hl. m. Prahy, Organizační složky státu, Státní podniky, Státní organizace, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické

osoby - podnikající.

Podání projektů končí 31.7. 2017


Pro další informace, zpracování projektu atd. nás kontaktujte.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Vyměňte ve své firmě (továrně, pile, provozu, zemědelském družstvu atd.) starý neekologický kotel za nový úsporný na biomasu - HEIZOMAT - až s 50% dotací z programu OPPIK (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) - Úspora energie.

Druhé kolo již spuštěno, je nejvyšší čas nás kontaktovat - ZDARMA vám navrhneme optimalní řešení.

 

Více informací naleznete ZDE

V pátek 31.7.22015 byla na stránkách MZe zveřejněna pravidla pro I. kolo PRV (Program rozvoje venkova).

 

Ministerstvo zemědělství  tak vyhlašuje první kolo příjmu žádostí mj. na operaci Technika a technologie pro lesní hospodářství (190 mil. Kč) v jejímž rámci bude možné získat dotaci až 50% na stroje ke zpracování potěžebních zbytků (štěpkovače).

 

Žádosti budou přijímány v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

 

S vypracováním projektu a podáním žádosti vám i v tomto případě můžeme pomoci.

 

Více informací naleznete ZDE

 

V rámci dotace OPŽP - ODPADY

(Výstavba/vybavení/modernizace kompostáren)

 je možné získat dotaci až 85% na pořízení mj. štěpkovače. !!! POZOR !!! Termín podání žádostí bude zahájen 14. 8. 2015, a ukončen 13. 11. 2015 -  JE TEDY NEJVYŠŠÍ ČAS NA PŘÍPRAVU PROJEKTU.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

 

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační programy pro rok 2015

V rámci těchto programů bude možné čerpat dotace, nejen, na kotle na spalování biomasy -
pro zemědělce, podnikatelské subjekty, veřejnou správu, školy atd.

 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Probíhá podávání předběžných žádostí - NEJVYŠŠÍ ČAS NA PŘÍPRAVU A PODÁNÍ

Kontaktujte nás pro bližší informace.

 

Více informací naleznete ZDE

 

Životní prostředí (OPŽP)

K dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty, včetně hodnoticích kritérií, nutné pro zahájení přípravy projektů. Od 24.4.2015 mají obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty možnost začít připravovat projekty a žádosti.
 

Více informací naleznete ZDE

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

27.4.2015 Uveřejnění předběžného harmonogramu výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

 

Více informací naleznete ZDE

Vyměňte starý kotel za nový s dotací.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 15. červenci 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici celkem 900 milionů korun, které vyčerpali přesně za dva měsíce.

 

Více informací naleznete na: www.novazelenausporam.cz nebo nás můžete kontaktovat pro návrh nejvhodnějšího řešení.

 

 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory

z podprogramu "nová zelená úsporám"  – BYTOVÉ DOMY

 

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory
z podprogramu "nová zelená úsporám"  – RODINNÉ DOMY

 

 

 

Důležitou změnou pro žadatele je, že povinnost výběru dodavatele ze Seznamu výrobků
a technologií zanikne. Žadatelé o dotace už tedy nebudou muset vybírat pouze schválené dodavatele, produkty a technologie. Bude ale potřeba doložit, že vybraný materiál či technologie vyhovují podmínkám programu. Na dubnovou výzvu se počítá s celkovou alokací 1,1 miliardy Kč.

 

 

bottom of page